Згідно із цим Договором Продавець (ФОП Соломкіна Валерія Сергіївна), з однієї Сторони та будь-яка інша особа, що відповідає умовам, викладеним в цьому Договорі, та прийняла умови цього Договору публічної оферти – Покупець, з іншої Сторони, надалі разом Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір публічної оферти (надалі – Договір), адресований необмеженому колу осіб та є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти із Покупцем (Покупцями) Договір купівлі-продажу товарів, перелік та зображення яких розміщені у відповідних розділах Веб-сайту.

Покупець (Покупці), які мають намір придбати Товар, перелік та зображення якого розміщений у відповідних розділах Веб-сайту, приймають умови цього Договору про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту у відповідному розділі кнопки «Замовити/Придбати» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), відповідно до діючого законодавства України, взяв на себе зобов’язання та погодився із умовами Договору публічної оферти, що викладені нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто, відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Покупців, незалежно від Статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). В межах цього Договору, Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, умови оплати та доставки Товару Продавцем або третьою Стороною, що має відповідні можливості. Несе відповідальність за недобросовісне замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договір набирає чинності з моменту натискання Покупцем кнопки «Замовити», тим самим погоджується здійснити купівлю Товару, що належить Продавцю, та діє до моменту отримання Покупцем замовленого Товару та повного розрахунку за Товар та його доставку.

1.4. Для регулювання усіх правовідносин, що виникають внаслідок цього Договору, Сторони керуються чинними нормами законодавства України. Якщо будь-яким міжнародним Договором, який погоджено Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені законодавством України, то застосовуються норми міжнародного Договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Договір публічної оферти» – публічний Договір, зразок якого розміщено на сторінці Веб-сайту та застосування якого є обов’язковим для Покупця та Продавця. Даний Договір містить у собі пропозицію Продавця про Товар, перелік та зображення якого розміщено на сторінці Веб-сайту та направлене невизначеному колу осіб, в тому числі Покупцям.

2.2. «Акцепт/Додати в кошик» – прийняття Покупцем пропозиції про придбання Товару, найменування та зображення якого розміщено на сторінці Веб-сайту, шляхом додавання його у віртуальний кошик та оформлення Замовлення.

2.3. «Товар» – виріб, модель, аксесуар, одяг, білизна, інвентар, супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі, інформація про які розміщена на сторінці Веб-сайту.

2.4. «Покупець» – будь-який дієздатний громадянин України або особа без громадянства або іноземний громадянин, що перебуває на території України, юридична особа або фізична особа – підприємець, відповідно до діючого законодавства України, які відвідали сторінку Веб-сайту та які мають намір придбати Товар, інформація про який (найменування та зображення) розміщено на сторінці Веб-сайту.

2.5. «Продавець» – власник або розповсюджувач Товару, який за допомогою Веб-сайту мають намір продати свій Товар Покупцю.

2.6. «Замовлення» – відповідним чином оформлене та розміщене на сторінці Веб-сайту замовлення Покупця на придбання Товару у Продавця.

2.7. «Законодавства» – Встановлені законодавством України та/або Міжнародним законодавством норми для регулювання договірних відносин, відповідно до цього Договору.

2.8. «Значний недолік Товару» – недолік, який унеможливлює використання Товару та/або спричиняє настання обставин, за яких використання Товару є недопустимим відповідно до його цільового призначення, який виник з вини Виробника та/або Продавця/Розповсюджувача та не підлягає усуненню або проявляється знову після його усунення за незалежних від Покупця обставин.

2.9. Web-сайт – в розумінні цього Договору означає сукупність web-сторінок, доступних в мережі Інтернет під доменним ім’ям pmstore.com.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується відповідно до умов та в порядку, визначеному цим Договором продати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем, на відповідній сторінці Веб-сайту, а Покупець зобов’язується згідно з умовами та в порядку, визначеному цим Договором, придбати Товар та повністю оплатити його вартість, зазначену на відповідній сторінці Веб-сайту.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не є предметом спору, не знаходиться під арештом, забороною, не передано під заставу, та належить Продавцю або Продавець має право реалізації Товару.

3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що діючий Договір не є фіктивним, не здійснено під тиском чи впливом третіх осіб або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, виникаючих та діючих в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво / реалізацію Товару без будь-яких обмежень з боку третіх осіб, відповідно до вимог діючого законодавства України та несе повну відповідальність у випадку порушення прав Покупця під час виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:

4.1.1. Виконувати умови цього Договору;

4.1.2. Виконувати замовлення Покупця після отримання оплати від Покупця;

4.1.3. Передати Покупцю Товар, відповідно обраному зразку, на відповідній сторінці Веб-сайту;

4.1.4. Перевірити якісні характеристики Товару під час його пакування та перед відправленням Покупцю;

4.1.5. Повідомити Покупця про можливу додаткову комісію по сплаті замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro з боку фінансових установ або компаній, які здійснюють поставку Товару.

4.2. Продавець має право:

4.2.1. В односторонньому порядку призупинити надання послуг по цьому Договору у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;

4.2.2. Отримати оплату за замовлений Товар від Покупця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

5.1.1. Своєчасно здійснити оплату та отримати Замовлений Товар, відповідно до умов цього Договору;

5.1.2. Ознайомитись з інформацією про Товар, розміщеною на сторінці Веб-сайту;

5.1.3. Під час отримання Товару переконатися в цілісності та комплектності Товару та/або його упаковки. У випадку виявлення пошкоджень упаковки та/або Товару або його некомплектності, зафіксувати це в Акті, який разом із Покупцем повинен бути підписаний уповноваженою особою компанії, яка здійснює доставку Покупцю.

5.2. Покупець має право:

5.2.1. Оформити Замовлення у відповідному розділі на сторінці Веб-сайту;

5.2.2. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

5.2.3. Отримати замовлений та оплачений Товар від Продавця належної якості та розумні строки.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту, шляхом додавання Товару (ів) у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «В кошик» та/або здійснивши замовлення за допомогою електронної пошти та/або за номером телефону вказаному в розділі «Контакти» Веб-сайту, якщо Продавцем передбачено таку можливість.

6.2. Строк формування Замовлення до 2 (двох) робочих днів з моменту його оформлення. У випадку, якщо замовлення оформлено у вихідний або святковий день, строк формування починає обчислюватись з першого робочого дня, що слідує за вихідним (святковим).

7. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Вартість кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Веб-сайту. Вартість Договору визначається шляхом складання вартості усіх обраних Товарів, переміщених до віртуального кошику та вартості доставки, яка визначається в залежності від способу доставки, відповідно до розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість замовлення може змінюватись в залежності від вартості, кількості або номенклатури Товару.

7.3. Покупець має змогу здійснити оплату Товару наступними способами:

7.3.1. За допомогою банківського перекладу на рахунок Продавця, вказаний в накладній, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець має змогу оплатити замовлення протягом 3 (трьох) днів з моменту його оформлення в розмірі 100% (ста відсотків) передплати або безпосередньо під час його отримання).

7.3.2. Післяплатою під час отримання Замовлення (Товару) безпосередньо в приміщенні служби доставки на території України (за виключенням за виключенням тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей та зони проведення АТО (ООС).

7.3.3. Післяплатою під час отримання Замовлення (Товару) безпосередньо за адресою доставки, у випадку адресної доставки в готівковій або безготівковій формі.

7.3.4. Покупець має право здійснити оплату наступними кредитними картами:

Visa

Visa Electron

Mastercard

Mastercard Electronic

Maestro

7.3.5. Іншими способами, за погодженням із Продавцем.

Примітка: Під час оплати Покупцем замовлення платіжною картою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї карти. Під час натискання на сторінці Веб-сайту, у відповідному розділі кнопки «Замовити» означає, що Продавець повідомив Покупця, про можливе стягнення додаткової комісії під час здійснення оплати Покупцем, емітентом картки (Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro).

8. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Покупець отримує Товар за допомогою служби доставки (у відділенні) або отримує його особисто (за адресою). Порядок оплати та отримання вказано на сторінці Веб-сайту.

8.2. Під час доставки Товару в інші міста України, які виконуються компанією-перевізником, Покупець в повній мірі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажу цими компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, які доставляють компанії-перевізники, Покупець підтверджує власним підписом в товаро-транспортній накладній, декларації Компанії перевізника або в видатковій накладній під час отримання Товару. Зі своєї сторони, Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику в кількості, вказаній та оплаченій Покупцем, в комплектності, відповідно до специфікації цього Товару та у відповідній якості та стані.

8.4. У випадку відсутності Покупця за адресою доставки, вказаній Покупцем в заявці на Веб-сайті, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих підстав, під час доставки кур’єром компанії-перевізника, Товар повертається в центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується із вартості перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцю, на підставі письмового запиту, направленого на електронну адресу Продавця, із позначенням поточного рахунку на який повинні бути повернуті грошові кошти. Усі питання, які виникають у Покупця під час оформлення оплати та отримання Товару, Покупець має змогу з’ясувати зателефонувавши за телефоном, що вказаний в розділі «Контакти» сторінки Веб-сайту.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. У відповідності до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару відповідної якості на протязі 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не враховуючи фактичного дня купівлі, за умови якщо Товар не було пошкоджено, зіпсовано, або ношено. Покупець також має право на обмін Товару відповідно до законодавства України, протягом цього самого строку. За винятком Товарів, які, відповідно до законодавства не підлягають поверненню (обміну).

9.2. У випадку, якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється у відповідності із законодавством України та правилами, викладеними в цьому Договорі, правилами та умовами перевізника чи кур’єрської служби, які здійснювали доставку Товару.

9.3. У випадку наявності хоча б одного із перелічених недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його в складеному Акті в довільній формі. Акт повинен бути підписано Покупцем та особою, яка здійснила доставку Товару або представником Продавця. За можливості недоліки мають бути зафіксовані засобами фото та/або відео зйомки. Протягом 1 (одного) дня, Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитись про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на Веб-сайті.

9.4. Сторони погодили, що у випадку невідповідності обов’язкових вимог вказаної процедури, Покупець визнається таким, що отримав Товар відповідної якості та в стані, що відповідає умовам Договору, без будь-яких механічних пошкоджень та в повній комплектності.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов дійсного Договору в порядку, передбаченому Договором та діючим законодавством України.

10.2. У випадку виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами Договору за виключенням спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Строк розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. Щодо спорів, які стосуються стягнення заборгованості з Покупця, дотримання претензійного порядку не вимагається.

10.3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або в зв’язку з ним, в тому числі ті, які стосуються його виконання, порушення, розірвання або визнання недійсним підлягають вирішенню у відповідному суді, відповідно до матеріального та процесуального права України.

10.4. Продавець не несе жодної відповідальності за доступність і зміст веб-сайтів третіх осіб в мережі Інтернет, перехід до яких здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених в інтерфейсі Веб-сайту, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням таких веб-сайтів.

10.5. Продавець не несе відповідальність за технічні збої, що погіршують якість використання Веб-сайті, спричинені неполадками і несправностями мережі Інтернет.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, епідемії, пандемії, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором продовжується більше 3 (трьох) місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на наступ форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, яка надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в межах виконання Замовлення (надання інформації службі доставки Замовлення, відправлення рекламних повідомлень Продавцем або його партнерами і т. д.). Продавець не несе відповідальності за зміст, достовірність і точність рекламної інформації, розміщеної на Веб-сайті, і за якість рекламованих Товарів/Послуг, окрім тих, які безпосередньо реалізовує Продавець на даному Веб-сайті.

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті (заповненням реєстраційної форми) Покупець добровільно, усвідомлюючи свої дії, надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, які стали відомі Продавцю можуть бути використані в комерційних цілях, в тому числі для опрацювання Замовлень та придбання Товару, отримання інформації про Замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком, іншими програмами, які надають послуги зв’язку) рекламних та спеціальних пропозицій, інформацію про акції, розіграші, програми лояльності або будь-яку іншу діяльність пов’язану Веб-сайтом або його партнерами.

12.3. Покупець надає право здійснювати обробку його персональних даних в тому числі: розміщувати та зберігати персональні дані Покупця в базі даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати безстрокове зберігання даних їх накопичення оновлення, зміну (у випадку необхідності). Продавець в свою чергу зобов’язується здійснити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій особі, ( крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для вказаних цілей а також на офіційний запит компетентних державних органів).

12.4. У випадку небажання отримати розсилку (рекламну інформацію), Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши її на поштову адресу або електронну скриньку, вказану на Веб-сайті в розділі «Контакти».

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, яка надається Покупцю під час оформлення замовлення, Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної ним інформації при оформленні замовлення.